Brand Identity
UX & UI design
Front-end & Back-end development
Graphic Design
Mobile App design

Aplikacja mobilna służąca do propagacji zdrowego trybu życia, połączona z pomocą, którą może nieść każdy z nas. To pokrótce opis założeń i mechanizmów Twelvco. Wraz z agresją rosji na terytorium Ukrainy model biznesowy zmienił się. Aplikacja została przekształcona w niosącą pomoc organizację, dzięki codziennemu wykonaniu zaledwie 12 tysięcy kroków.

Pobierz jedną w swoim rodzaju aplikacje do wspólnego pomagania. Tu i teraz. Twelvco.