# GOSPODARKA KOMUNALNA

Wraz z rozwojem organizacji, koniecznym stał się również refresh wizerunku związku.

01. zadanie

Zbudować unikalny, rozpoznawalny znak, który będzie funkcjonował w obrębie gmin na wielu płaszczyznach. Prosty w reprodukcji i łatwy w aplikacji na różnorakich materiałach. Znak musi być czytelny zarówno jako mały sygnet oraz wielkoformatowy logotyp.

02. rozwiązanie

Przedsiębiorstwo zajmujące się gospodarką odpadami komunalnymi, zaopatrzeniem w dostawy wody oraz odprowadzaniem ścieków – naturalnie skojarzyło się recyrkulacją. Recyrkulacją nietypową, bo ekologiczną, stąd też w logotypie pojawiły się zielone listki oraz kropelka wody, wskazująca na przedmiot działalności spółki.

03. wynik

Dzięki unikalnemu projektowi i prostocie jego konstrukcji, sygnet może bez problemu wystepowac jako niezalezny element, który kojarzony jest ze związkiem. Minimalizacja użytych kolorów, ułatwia dalszą reporodukcję znaku za pośrednictwem różnych mediów.