# OSM BIERUŃ

Katalogi produktowe, wizualizacje 3d, systemy wystawiennicze. Wszystko w trybie turbo.

01. zadanie

Zbudowanie kart produktowych oraz zaprojektowanie i wykonanie elementów systemów wystawienniczych na stoisko targów branżowych. Jednym z niezbędnych elemnentów okazało się wykonanie wizualizacji 3d oferowanych produktów, na podstawie dostarczonych towarów.

02. rozwiązanie

Zaprojektowaliśmy nowoczesne karty produktów wraz z wcześniej wykonanymi wizualizacjami. Całość identyfikacji dopełniły roll-up`y oraz szybka w montażu ścianka targowa POP-UP, gdzie z daleka odwiedzający mogli rozpoznać firmę OSM Bieruń.

03. wynik

Finalnym wynikiem naszych prac, było powstanie spójnej kreacji, która trafiając w ręce odwiedzających tworzyła logiczny ciąg. W przyszłości odświeżeniu będą poddane również wcześniejsze opakowania Klienta.